Dom Pomocy Społecznej w Matczynie jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubelskiego, o zasięgu ponadlokalnym.

Przeznaczony jest dla 190 mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Placówka została wpisana pod pozycją 29 do prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego rejestru domów pomocy społecznej. Podstawą wpisu było uzyskanie przez Zarząd Powiatu w Lublinie zezwolenia Wojewody Lubelskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi dla tego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca.

Baza lokalowa

Placówka zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 747 (trasa Lublin – Opole Lubelskie), co zapewnia bardzo dogodny dojazd.

Dom usytuowany jest na działce o powierzchni ponad 8 ha i otoczony zielenią. W bezpośrednim sąsiedztwie Domu znajduje się zabytkowy park i stawy (obecnie przygotowywane do rekultywacji i nawodnienia). Najmłodszym oferujemy ogrodzony plac zabaw wyposażony w huśtawki, bujaki i piaskownicę. Dostępny jest ogród sensoryczny i wydzielone miejsce na ognisko oraz grill. Teren wokół Domu sprzyja aktywnej rekreacji i wypoczynkowi. Otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych.

W najbliższym sąsiedztwie Domu znajdują się: szkoła podstawowa, sklep spożywczo-przemysłowy, przystanek autobusowy oraz kościół.

Do dyspozycji mieszkańców przeznaczyliśmy pokoje jedno, dwu, trzy i czteroosobowe, usytuowane na parterze, pierwszym i drugim piętrze oraz poddaszu budynku. Większość pokoi posiada wyjście na balkon, z widokiem na tereny zielone.

Wszystkie pokoje urządzone są w sposób zapewniający mieszkańcom poczucie intymności i bezpieczeństwa oraz wyposażone w meble i sprzęt dostosowany do ich indywidualnych potrzeb. Mieszkańcy mogą swobodnie decydować o wystroju zajmowanych przez siebie pokoi.

Rehabilitacja

Dom posiada doskonale wyposażony dział rehabilitacji, w ramach którego funkcjonuje gabinet masażu, gabinet kinezyterapii, uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego /UGUL/, hydroterapia oraz gabinet fizykoterapii. W dziale rehabilitacji funkcjonuje ponadto Sala Doświadczania Świata w której prowadzona jest Terapia Snoezelen. Mieszkańcy mogą korzystać z zajęć dogoterapii.

Opieka i pielęgnacja

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych Dom zatrudnia kilkanaście pielęgniarek sprawujących całodobową opiekę nad mieszkańcami. Dodatkowo, mieszkańcy, którzy w ocenie wg skali Barhel uzyskali od 0 do 40 punków, mogą zostać zakwalifikowani do pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Placówka zapewnia również pomoc przy korzystaniu z usług lekarzy, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Co najmniej raz w tygodniu odbywają się wizyty lekarza rodzinnego, który konsultuje stan zdrowia mieszkańców. Konsultacje specjalistyczne dokonywane są według indywidualnych potrzeb mieszkańców. Placówka zapewnia transport i opiekę personelu podczas wyjazdów na badania specjalistyczne i leczenie szpitalne. Dom pokrywa koszt zakupu leków do wysokości limitu.

Edukacja

Wszyscy nasi podopieczni, którzy mają orzeczenie kwalifikujące do nauczania, realizują obowiązek szkolny. Dom w zakresie potrzeb edukacyjnych, zapewnia Mieszkańcom dostęp do edukacji na wszystkich poziomach kształcenia, w ramach kształcenia specjalnego. Mieszkańcy uczęszczają do Zespołu Szkół Specjalnych w Matczynie oraz do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dobieranych indywidualnie, dostosowanych do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych Mieszkańców w celu zapewnienia im warunków do optymalnego rozwoju.

Organizacja czasu wolnego

W Domu funkcjonuje Dzienne Centrum Aktywizacji, w ramach którego prowadzona jest wieloaspektowa terapia zajęciowa. Mieszkańcy mogą korzystać z zajęć plastycznych, hafciarskich, literacko-teatralnych, kulinarnych, kosmetyczno-higienicznych, komputerowych a także świetlicowych według indywidualnych predyspozycji oraz preferencji. Wkrótce ruszy świetlica obsługiwana przez Mieszkańców, pracownia stolarska i koło wędkarskie.

W ramach organizacji czasu wolnego planujemy wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, wczasorekolekcje, jedno i kilkudniowe wycieczki krajoznawcze, wyjazdy rekreacyjne nad wodę, na basen, do kina, teatru, pielgrzymki do miejsc kultu religijnego. Mieszkańcy biorą również udział w przeglądach twórczości artystycznej, spotkaniach niepełnosprawnych artystów, uczestniczą także w życiu społeczności lokalnej poprzez udział w uroczystościach kościelnych oraz organizowanych festynach i imprezach ogólnie dostępnych.

Wyżywienie

Dom zapewnia pyszną, domową kuchnię serwującą kilka razy dziennie dania z tradycyjnej kuchni polskiej. Posiłki są urozmaicone, zdrowe, przygotowywane pod okiem naszego dietetyka. Receptury przestrzegane są zgodnie z zaleceniami lekarzy. Mieszkańcy mają ponadto zapewniony całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów w kuchenkach podręcznych. W razie potrzeby mają zapewnioną pomoc w spożywaniu posiłków lub są karmieni przez personel.

Opiekunowie udzielają szeroko rozumianej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, załatwianiu spraw osobistych. Zapewniają dostęp do różnych zajęć służących podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców a także zaspokajaniu ich potrzeb religijnych i kulturalnych.Wspólnie rozwijają zainteresowania i hobby.

Personel umożliwia udział w terapii zajęciowej, rehabilitacji, integracji sensorycznej. Dużą wagę przywiązuje do utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną.

Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie, poza ww. usługami zapewnia pobieranie nauki, uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, naukę i wychowanie przez doświadczenia życiowe.