Zaproszenie

Matczyn 4, 24-200 Bełżyce, woj. lubelskie 81 517 22 61, 535-565-211

Dom Pomocy Społecznej w Matczynie

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
którego przedmiotem jest

 

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH ŚWIEŻYCH WARZYW I OWOCÓW
NA POTRZEBY
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MATCZYNIE


Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Matczynie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w odnośniku na dole strony.

Termin realizacji zamówienia: od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r.

Oferenci powinni przygotować ofertę na odpowiednim formularzu (do pobrania). 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 21 maja 2018 r. do godz. 8:00 w formie pisemnej (osobiście, przesyłką pocztową, kurierską) za potwierdzeniem odbioru – decyduje data wpłynięcia dokumentacji na ręce Zamawiającego, tj.: na adres:

Dom Pomocy Społecznej w Matczynie, Matczyn 4, 24-200 Bełżyce

z wyraźnym napisem:

„Oferta cenowa na dostawę artykułów spożywczych świezych warzyw i owoców na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Matczynie“

 

Dokumenty do pobrania znajdują się TUTAJ.

 

 

(-) Adam Rojewski
kierownik administracyjno – gospodarczy
_________________________________________

Foto:

wakacje 2016 - 6.jpg 4.jpg 11.jpg 3.jpg wakacje 2016 - 5.jpg wakacje 2016 - 3.jpg 12.jpg 1.jpg 6.jpg 10.jpg historia.JPG wakacje 2016 - 7.jpg wakacje 2016 - 9.jpg 7.jpg wakacje 2016 -1.jpg 5.jpg wakacje 2016 - 4.jpg 8.jpg wakacje 2016 - 2.jpg 2.jpg wakacje 2016 - 8.jpg 9.jpg