Nasza oferta

Matczyn 4, 24-200 Bełżyce, woj. lubelskie (+48) 81 517 22 61

Dom Pomocy Społecznej w Matczynie jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubelskiego, o zasięgu ponadlokalnym, przeznaczoną dla 190 mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka została wpisana pod pozycją 29 do prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego rejestru domów pomocy społecznej. Podstawą wpisu było uzyskanie przez Zarząd Powiatu w Lublinie zezwolenia Wojewody Lubelskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi dla tego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca.

 

Baza lokalowa

Placówka zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 747, trasa Lublin - Opole Lubelskie, co zapewnia bardzo dogodny dojazd. Dom usytuowany jest na działce o powierzchni ponad 8 ha i otoczony zielenią. W bezpośrednim sąsiedztwie Domu znajduje się zabytkowy park i stawy, a dla najmłodszych - ogrodzony plac zabaw, wyposażony w huśtawki, bujaki i piaskownicę. Teren wokół Domu sprzyja aktywnej rekreacji i wypoczynkowi. Otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych. W najbliższym sąsiedztwie Domu znajdują się: szkoła podstawowa, sklep spożywczo-przemysłowy, przystanek autobusowy oraz kościół.

Do dyspozycji mieszkańców przeznaczyliśmy pokoje jedno, dwu, trzy i czteroosobowe, usytuowane na parterze, pierwszym piętrze i poddaszu budynku. Większość pokoi posiada wyjście na balkon, z widokiem na park. Wszystkie pokoje urządzone są w sposób zapewniający mieszkańcom poczucie intymności i bezpieczeństwa, oraz wyposażone w meble i sprzęt dostosowany do ich indywidualnych potrzeb.

 

Rehabilitacja

Dom posiada doskonale wyposażony dział rehabilitacji, w ramach którego funkcjonuje gabinet masażu, gabinet kinezyterapii, uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego /UGUL/, hydroterapia oraz gabinet fizykoterapii. W dziale rehabilitacji funkcjonuje ponadto Sala Doświadczania Świata w której prowadzona jest Terapia Snoezelen. Mieszkańcy mogą korzystać z zajęć dogoterapii.

 

Opieka i pielęgnacja

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych Dom zatrudnia kilkanaście pielęgniarek sprawujących całodobową opiekę nad mieszkańcami. Dodatkowo mieszkańcy, którzy w ocenie wg skali Barhel uzyskali od 0 do 40 punków, mogą zostać zakwalifikowani do pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Placówka zapewnia również pomoc przy korzystaniu z usług lekarzy, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Co najmniej raz w tygodniu odbywają się wizyty lekarza rodzinnego, który konsultuje stan zdrowia mieszkańców. Konsultacje specjalistyczne dokonywane są według indywidualnych potrzeb mieszkańców. Placówka zapewnia transport i opiekę personelu podczas wyjazdów na badania specjalistyczne i leczenie szpitalne. Dom pokrywa koszt zakupu leków do wysokości limitu.

Edukacja

Wszyscy nasi podopieczni, którzy mają orzeczenie kwalifikujące do nauczania, realizują obowiązek szkolny. Dom w zakresie potrzeb edukacyjnych, zapewnia Mieszkańcom dostęp do edukacji na wszystkich poziomach kształcenia, w ramach kształcenia specjalnego. Mieszkańcy uczęszczają do Zespołu Szkół Specjalnych w Matczynie oraz do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dobieranych indywidualnie, dostosowanych do potrzeb oraz możliwości psychofizycznych Mieszkańców w celu zapewnienia im warunków do optymalnego rozwoju.

 

Organizacja czasu wolnego

W Domu funkcjonuje Dzienne Centrum Aktywizacji, w ramach którego prowadzona jest terapia zajęciowa. Mieszkańcy mogą korzystać z zajęć plastycznych, hafciarskich, literacko-teatralnych, kulinarnych, kosmetyczno-higienicznych, komputerowych a także świetlicowych według indywidualnych predyspozycji oraz preferencji.

W ramach organizacji czasu wolnego organizujemy wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, wczasorekolekcje, jedno i kilkudniowe wycieczki krajoznawcze, wyjazdy rekreacyjne nad wodę, na basen, do kina, teatru, pielgrzymki do miejsc kultu religijnego. Mieszkańcy biorą również udział w przeglądach twórczości artystycznej, spotkaniach niepełnosprawnych artystów, uczestniczą także w życiu społeczności lokalnej poprzez udział w uroczystościach kościelnych oraz organizowanych festynach i imprezach ogólnie dostępnych.

 

Wyżywienie

Dom zapewnia domową kuchnię serwującą pięć posiłków dziennie, w tym posiłki dietetyczne, przygotowywane pod okiem naszego dietetyka, zgodnie z zaleceniami lekarza. Mieszkańcy mają ponadto zapewniony całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów w kuchenkach podręcznych. W razie potrzeby mają zapewnioną pomoc w spożywaniu posiłków lub są karmieni przez personel.

 

Personel udziela szeroko rozumianej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, załatwianiu spraw osobistych. Zapewnia dostęp do różnych zajęć służących podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, a także zaspokajaniu ich potrzeb religijnych i kulturalnych.

Umożliwia udział w terapii zajęciowej, rehabilitacji, integracji sensorycznej. Dużą wagę przywiązuje do utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i społecznością lokalną.

Dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie, poza ww. usługami zapewnia pobieranie nauki, uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, naukę i wychowanie przez doświadczenia życiowe.

AKTUALNOŚCI

Wspierają nas:

1.jpg 3.jpg wakacje 2016 -1.jpg wakacje 2016 - 4.jpg wakacje 2016 - 9.jpg 11.jpg wakacje 2016 - 7.jpg 12.jpg historia.JPG 4.jpg wakacje 2016 - 3.jpg wakacje 2016 - 6.jpg wakacje 2016 - 2.jpg 2.jpg 8.jpg wakacje 2016 - 8.jpg 10.jpg 7.jpg 6.jpg 5.jpg wakacje 2016 - 5.jpg 9.jpg