Zamówienia

Matczyn 4, 24-200 Bełżyce, woj. lubelskie 81 517 22 61, 535-565-211
 

 Zamówienie nr 1                                                                                                      

 
Matczyn 24 czerwiec 2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)
o wartości nie przekraczającej 30 000 euro
Dom Pomocy Społecznej w Matczynie
Matczyn 4, 24-200 Bełżyce
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego
przedmiotem jest
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH RÓŻNYCH
NA POTRZEBY
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MATCZYNIE
MATCZYN 4, 24-200 BEŁŻYCE.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę przygotowaną w formie papierowej należy wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub złożyć
w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Matczynie upewniając się, że jej wpływ został zarejestrowany
w książce korespondencyjnej. Dogą mailową jak w p. 11.12
2. Termin składania ofert upływa dnia 28 maja 2020 r. o godzinie 10:00
3. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zniszczona bez otwierania.
5. Oferty zostaną poddane ocenie dnia 28 maja 2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.
6. Analiza ofert odbędzie się o godz. 11:00. i będzie dostępna w formie transmisji na stronie
www.dpsmatczyn.pl
7. Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie WWW Zamawiającego oraz
na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie. Wszyscy Oferenci otrzymają informację o wyborze najkorzystniejszej
oferty drogą elektroniczną (e-mail lub/i telefonicznie – na numer umieszczony na kopercie lub treści maila).

Dokumenty niezbędne do zapoznania się i przystąpienia do postępowania znajdują się
TUTAJ
TUTAJ
TUTAJ
TUTAJ
 
Zapraszamy !!
 
 
 
   

  Zamówienie nr 1                                                                                                      

Matczyn 06 maja 2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)
o wartości nie przekraczającej 30 000 euro
Dom Pomocy Społecznej w Matczynie
Matczyn 4, 24-200 Bełżyce
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego
przedmiotem jest
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH RÓŻNYCH
NA POTRZEBY
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MATCZYNIE
MATCZYN 4, 24-200 BEŁŻYCE.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę przygotowaną w formie papierowej należy wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub złożyć
w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Matczynie upewniając się, że jej wpływ został zarejestrowany
w książce korespondencyjnej. Dogą mailową jak w p. 11.12
2. Termin składania ofert upływa dnia 28 maja 2020 r. o godzinie 10:00
3. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zniszczona bez otwierania.
5. Oferty zostaną poddane ocenie dnia 28 maja 2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.
6. Analiza ofert odbędzie się o godz. 11:00. i będzie dostępna w formie transmisji na stronie
www.dpsmatczyn.pl
7. Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie WWW Zamawiającego oraz
na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie. Wszyscy Oferenci otrzymają informację o wyborze najkorzystniejszej
oferty drogą elektroniczną (e-mail lub/i telefonicznie – na numer umieszczony na kopercie lub treści maila).

Dokumenty niezbędne do zapoznania się i przystąpienia do postępowania znajdują się
TUTAJ
TUTAJ
TUTAJ
TUTAJ
 
Zapraszamy !!
 

 

Zamówienie nr 2

 

Matczyn 06 maja 2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)
o wartości nie przekraczającej 30 000 euro
Dom Pomocy Społecznej w Matczynie
Matczyn 4, 24-200 Bełżyce
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego
przedmiotem jest
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH MIESNYCH
NA POTRZEBY
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MATCZYNIE
MATCZYN 4, 24-200 BEŁŻYCE.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę przygotowaną w formie papierowej należy wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub złożyć
w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Matczynie upewniając się, że jej wpływ został zarejestrowany
w książce korespondencyjnej. Dogą mailową jak w p. 11.12
2. Termin składania ofert upływa dnia 28 maja 2020 r. o godzinie 10:00
3. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zniszczona bez otwierania.
5. Oferty zostaną poddane ocenie dnia 28 maja 2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.
6. Analiza ofert odbędzie się o godz. 11:00. i będzie dostępna w formie transmisji na stronie
www.dpsmatczyn.pl
7. Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie WWW Zamawiającego oraz
na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie. Wszyscy Oferenci otrzymają informację o wyborze najkorzystniejszej
oferty drogą elektroniczną (e-mail lub/i telefonicznie – na numer umieszczony na kopercie lub treści maila).

Dokumenty niezbędne do zapoznania się i przystąpienia do postępowania znajdują się
TUTAJ
TUTAJ
TUTAJ
TUTAJ
 
Zapraszamy !!
 
 

Zamówienie nr 3

 

Matczyn 06 maja 2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)
o wartości nie przekraczającej 30 000 euro
Dom Pomocy Społecznej w Matczynie
Matczyn 4, 24-200 Bełżyce
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego
przedmiotem jest
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH MLECZARSKICH
NA POTRZEBY
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MATCZYNIE
MATCZYN 4, 24-200 BEŁŻYCE.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę przygotowaną w formie papierowej należy wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub złożyć
w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Matczynie upewniając się, że jej wpływ został zarejestrowany
w książce korespondencyjnej. Dogą mailową jak w p. 11.12
2. Termin składania ofert upływa dnia 28 maja 2020 r. o godzinie 10:00
3. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zniszczona bez otwierania.
5. Oferty zostaną poddane ocenie dnia 28 maja 2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.
6. Analiza ofert odbędzie się o godz. 11:00. i będzie dostępna w formie transmisji na stronie
www.dpsmatczyn.pl
7. Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie WWW Zamawiającego oraz
na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie. Wszyscy Oferenci otrzymają informację o wyborze najkorzystniejszej
oferty drogą elektroniczną (e-mail lub/i telefonicznie – na numer umieszczony na kopercie lub treści maila).

Dokumenty niezbędne do zapoznania się i przystąpienia do postępowania znajdują się
 
Zapraszamy !!
 
 

Zamówienie nr 4

 

Matczyn 06 maja 2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)
o wartości nie przekraczającej 30 000 euro
Dom Pomocy Społecznej w Matczynie
Matczyn 4, 24-200 Bełżyce
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego
przedmiotem jest
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PIEKARNICZYCH
NA POTRZEBY
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MATCZYNIE
MATCZYN 4, 24-200 BEŁŻYCE.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę przygotowaną w formie papierowej należy wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub złożyć
w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Matczynie upewniając się, że jej wpływ został zarejestrowany
w książce korespondencyjnej. Dogą mailową jak w p. 11.12
2. Termin składania ofert upływa dnia 29 maja 2020 r. o godzinie 10:00
3. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zniszczona bez otwierania.
5. Oferty zostaną poddane ocenie dnia 29 maja 2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.
6. Analiza ofert odbędzie się o godz. 11:00. i będzie dostępna w formie transmisji na stronie
www.dpsmatczyn.pl
7. Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie WWW Zamawiającego oraz
na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie. Wszyscy Oferenci otrzymają informację o wyborze najkorzystniejszej
oferty drogą elektroniczną (e-mail lub/i telefonicznie – na numer umieszczony na kopercie lub treści maila).

Dokumenty niezbędne do zapoznania się i przystąpienia do postępowania znajdują się
 
Zapraszamy !!
 
 

  Zamówienie nr 5                                                                                                      

 
 
Matczyn 06 maja 2020 r. 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)
o wartości nie przekraczającej 30 000 euro
Dom Pomocy Społecznej w Matczynie
Matczyn 4, 24-200 Bełżyce
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego
przedmiotem jest
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH RYBNYCH
NA POTRZEBY
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MATCZYNIE
MATCZYN 4, 24-200 BEŁŻYCE

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę przygotowaną w formie papierowej należy wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub złożyć
w Sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Matczynie upewniając się, że jej wpływ został zarejestrowany
w książce korespondencyjnej. Dogą mailową jak w p. 11.12
2. Termin składania ofert upływa dnia 29 maja 2020 r. o godzinie 10:00
3. W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zniszczona bez otwierania.
5. Oferty zostaną poddane ocenie dnia 29 maja 2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.
6. Analiza ofert odbędzie się o godz. 11:00. i będzie dostępna w formie transmisji na stronie
www.dpsmatczyn.pl
7. Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie WWW Zamawiającego oraz
na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie. Wszyscy Oferenci otrzymają informację o wyborze najkorzystniejszej
oferty drogą elektroniczną (e-mail lub/i telefonicznie – na numer umieszczony na kopercie lub treści maila).

Dokumenty niezbędne do zapoznania się i przystąpienia do postępowania znajdują się
 
Zapraszamy !!
 
 
 
 

Foto:

wakacje 2016 - 6.jpg 4.jpg 11.jpg 3.jpg wakacje 2016 - 5.jpg wakacje 2016 - 3.jpg 12.jpg 1.jpg 6.jpg 10.jpg historia.JPG wakacje 2016 - 7.jpg wakacje 2016 - 9.jpg 7.jpg wakacje 2016 -1.jpg 5.jpg wakacje 2016 - 4.jpg 8.jpg wakacje 2016 - 2.jpg 2.jpg wakacje 2016 - 8.jpg 9.jpg