Oferta Pracy

Matczyn 4, 24-200 Bełżyce, woj. lubelskie 81 517 22 61, 535-565-211

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Matczynie, Matczyn 4, 24-200 Bełżyce zaprasza kandydatów chcących podjąć pracę w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie na stanowisku  pracownika socjalnego.

Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa;

Wymiar czasu pracy –  1 etat.
Miejsce zatrudnienia: Dom Pomocy Społecznej w Matczynie, Matczyn 4, 24-200 Bełżyce;

Przewidywany termin zatrudnienia – 1 lipiec 2020 r.

 WYMAGANIA KONIECZNE:

 

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.
 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych.
 5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

NIEZBĘDNE WYKSZTAŁCENIE:

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 oraz poz. 1583) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z wymienionych warunków:

 1. posiada dyplom kolegium pracowników służb społecznych,
 2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 3. ukończyła studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków : pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 2.  umiejętność pracy zespołowej;
 3.  umiejętność organizowania pracy własnej;
 4.  umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 5.  samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 6.  odporność na sytuacje stresowe;
 7.  umiejętność współdziałania i współpracy;
 8. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami

WYMAGANA WIEDZA SPECJALISTYCZNA

 1. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, Rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego;
 2. umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;
 3. dobra znajomość obsługi komputera.

            WARUNKI PRACY:

            a) umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa;

            b) wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy maksymalnie 20% oraz inne dodatki do             wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników  Domu Pomocy Społecznej w Matczynie.

            c) praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;

            d) praca w godzinach 7-15;

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem kadr w godzinach od 7:00 do 15.00 pod nr telefonu 81 517-22-61 wewn. 51;

 

 

Foto:

wakacje 2016 - 6.jpg 4.jpg 11.jpg 3.jpg wakacje 2016 - 5.jpg wakacje 2016 - 3.jpg 12.jpg 1.jpg 6.jpg 10.jpg historia.JPG wakacje 2016 - 7.jpg wakacje 2016 - 9.jpg 7.jpg wakacje 2016 -1.jpg 5.jpg wakacje 2016 - 4.jpg 8.jpg wakacje 2016 - 2.jpg 2.jpg wakacje 2016 - 8.jpg 9.jpg